FLAVONOİDLER ve SAĞLIK

FLAVONOİDLER
Bitkilerdeki sarı, mavi ve kırmızı renkli pigmentlerin başlıca kaynağı olan flavonoidler; meyve ve sebzeler, çay ve şarap gibi içeceklerde doğal olarak bulunan 2-fenil-benzo-a-piron yapısında polifenolik bileşiklerdir (2,3,4). Temel yapılarında benzen ve heterosiklik halka bulunan bu yapıya bağlanan moleküller (H, OH) ile farklı isimler alırlar. Flavonoid yapısındaki bu bileşikler; antosiyaninler flavonoller, flavonlar, kateşinler, flavanonlar ve izoflavonoidler olarak gruplandırılabilir (Tablo 1). G ünüm üzde gıdalarda doğal olarak bulunan 4000′ den tazla flavonoid tanımlanabilmiştir. Bunlar arasında kuersetin, kaemferol, mirisetin, apigenin, luteolin sayılabilir (2). Hollanda’da yapılan bir çalışmada 5898 kişinin iki
günlük diyet kayıtlarından, genel olarak 28 çeşit sebze ve 9 çeşit meyve tüketildiği belirlenmiş ve bunların flavonoid içerikleri araştırılmıştır (5). Tüketilen sebzelerde en fazla bulunan flavonoidin kuersetin olduğu ve bunu kaemferolün izlediği belirlenmiştir. En fazla kuersetin içeren gıdanın soğan (347 mg/kg), kaemferol içeren gıdanın ise kale (Brassica oleraceae L. cv., 211 mg/kg) olduğu saptanmıştır (Tablo 2). Mirisetin sadece taze fasulyede mg/kg), luteolin kırmızı biberde (Capsicum annuum L., llm g /k g ), apigenin ise sadece kerevizde (108 mg/kg) saptanm ıştır. Brokoli, kale, kırmızı lahana ve turp hariç diğer turpgillerde bu flavonoidlerin hiçbiri saptanmamıştır (5). Çilek, siyah ve beyaz üzüm dışındaki meyvelerde sadece kuersetin, çilekte kuersetin ve kaemferol, siyah ve beyaz üzüm de kuersetin ve mirisetin (4.5 mg/kg) saptanmıştır. Araştırıcılar genel olarak işlem görmüş gıdalardaki flavonoid miktarının, işlem görmemiş gıdalara göre %50 daha düşük olduğunu belirtmişlerdir (5). W ‘ 1993 yılında yapılan bir çalışmada çay, şarap ve
meyve sularının flavonoid içerikleri araştırılmış, beyaz şaraplarda kuersetin ve mirisetin saptanmazken, kırmızı şaraplarda kuersetin (4-16mg/L) ve mirisetin (7-9mg/L) saptanmıştır (6). En fazla kuersetin içeren
meyve suyunun domates suyu (13mg/L) olduğu belirlenmiştir.