Bu ürün ne için kullanılır?

Arabinoxylane bazı insanlar tarafından bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olmak için kullanılır.

Bu ürünü alırken alınması gereken önlemler nelerdir?

 • Doğal bir ürün kullanmadan önce daima doktorunuza danışın. Bazı ürünler ilaçlar veya diğer doğal ürünlerle iyi karışmayabilir.
 • Mantar, maya veya pirinç kepeği alerjiniz varsa ekstra özen gösterin.
 • Enfeksiyon riski yüksekse ekstra dikkat gösterin. Bu, nakli olan, kemo olan veya otoimmün bir hastalığı olan insanları içerir.
 • Bağışıklık sistemini azaltan veya baskılayan ilaçlar alıyorsanız bu ürünü almayın. Bunlar azatiyoprin (Imuran), siklosporin (Neoral veya Sandimmune), mikofenolat mofetil (CellCept), takrolimus (Prograf), metotreksat (Trexall), prednizon (Deltasone) veya deksametazon (Decadron) gibi ilaçlardır.
 • Ekstra özen gösterin ve varsa doktorunuza danışın:

Ne için izlemeliyim?

 • Sert tabureler
 • Göbek ağrısı ve krampları
 • Mide bulantısı

Doktoru ne zaman aramalıyım?

 • Çok kötü reaksiyon belirtileri. Bunlar hırıltılı solunum; göğüste sıkışma; ateş; kaşıntı; kötü öksürük; mavi ten rengi; nöbetler; veya yüzün, dudakların, dilin veya boğazın şişmesi. Hemen ER’ye gidin.
 • Çok kötü kusuyor
 • Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik