Tribulus Anti-enflamatuar aktivite

Anti-enflamatuar aktivite

TT’den izole edilen EETT ve N -trans-ρ- kafeoil tiramin, belirgin anti-enflamatuar aktivitelere sahipti [ 100 ]. EETT ve N -trans-ρ- kafeoil tiramin , lipopolisakkarit (LPS) ile uyarılan RAW264.7 hücrelerinde doza bağlı bir şekilde nitrik oksit (NO), TNF- a , IL-6 ve IL-10 üretimini inhibe etti . Ek olarak, N -trans-p-kaffeoil tiramin, sikloksigense (COX) -2 ekspresyonunu ve p-JNK ekspresyonunu azaltarak prostaglandinE2 (PGE2) üretimini önemli ölçüde bastırdı.

METT (200 ve 400 mg kg- 1 ), karagenan kaynaklı sıçan pençesi ödem modelinde sıçan pençe hacminin doza bağlı bir inhibisyonunu gösterdi. TT özütü ve diklofenak sodyum (bir COX-inhibitörü) karajenandan 30 dakika önce enjekte edildi. Sonuçlar, her iki ilacın karajenan enjeksiyonundan 1-4 saat sonra penta hacmini histamin, serotonin ve kininlerin erken evrede salınımlarını inhibe ederek azaltabildiğini gösterdi. Ayrıca, 400 mg kg- 1 TT ekstraktının anti-enflamatuar etkisi , 20 mg kg- 1 Diclofenac sodyum ile aynıdır [ 101 ].