Tribulus Antidiyabetik Aktivite

Antidiyabetik aktivite

Diyabetes mellitus, kronik hiperglisemili, insülin sekresyonu, insülin etkisi veya her ikisindeki bir kusurdan kaynaklanan metabolik bir hastalıktır [ 67 ]. T. terrestris’in (GSTT) brüt saponinleri a -glukozidaza karşı inhibitör aktivite göstermiştir . Ayrıca, kan glukozunda postprandiyal bir artışın inhibisyon aktivitelerini ve insüline bağımlı diyabet semptomlarında düzelme olduğunu göstermiştir [ 68 ]. Hayvan deneyleri, GSTT’nin normal sıçanlara ve tip 2 diyabetik sıçanlara sükrozun intragastrik uygulamasıyla postprandiyal kan glikoz seviyelerini önemli ölçüde azalttığını, ancak intragastrik glikoz uygulamasına sahip sıçanların postprandiyal kan glikoz seviyelerini etkilemediğini göstermiştir [ 69]. Klinik çalışmalar, T. terrestris’in (WETT) su ekstraktının antidiyabetik bir aktiviteye sahip olduğunu kanıtladı . TT ekstraktı (1000 mg gün day1 ) ile üç ay tedavi edilen diyabetik kadınların açlık kan şekeri, 2 saatlik postprandiyal glikoz, glikosile hemoglobin ve lipit profili , plasebo grubuna kıyasla azalmıştır [ 70 ].