Tribulus Antioksidan Aktivite

Antioksidan aktivite

TT, 1-picrylhydrazyl (DPPH) (4-tert-oktilfenol) 2,2-di-tarafından lH konsantrasyona bağlı bir şekilde etkili bir antioksidan aktivite sergiledi 2 O 2 , süperoksit yutma faaliyeti, hem de sıkı bağlamak (Demir antioksidan gücün azaltılması) analizi [ 96 ]. Deney, GSTT’nin antioksidan etkisinin mükemmel olduğunu ve tavşanlarda kronik olarak yüksek göz içi basıncı için SOD aktivitesini ve MDA içeriğini artırabildiğini kanıtlamıştır [ 97 ]. Etanolik ekstraksiyon ile karşılaştırıldığında, butanol ekstresi (1 mg ml- 1 ) saponin açısından zengindi ve nitrik oksit (% 90.30), hidroksil radikalleri (% 90.02) ve hidrojen peroksit radikallerinde (% 89) dikkate değer bir söndürme vardı [ 98 ] . Diosgenin kallusundanT. terrestris’in büyük antioksidan aktiviteye sahip olduğu bulunmuştur [ 99 ].