Tribulus Hepatoprotektif Aktivite

Hepatoprotektif aktivite

GSTT, yaralı karaciğer hücrelerini iyileştirebilir ve tripterygium glikozitlerin neden olduğu farelerde akut hepatik hasar üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olabilir. GSTT, SOD ve GPx seviyelerini önemli ölçüde artırabilir, serumdaki MDA seviyesini azaltabilir, Caspase-3 ekspresyonunu baskılayabilir ve bir fare modelinde karaciğer dokusunun alt yapısını iyileştirebilir. Kaspaz-3 bir hidrolitik proteaz sınıfıdır ve aktivasyonu hepatosit apoptozunda önemli bir rol oynar. GSTT, Caspase-3 ekspresyonunu azaltarak apoptoz sürecinde kaskadı kesebilir. Hepatoprotektif aktivitesinin mekanizması antioksidan aktivite, metabolizma regülasyonu üzerindeki etki ve karaciğer hücrelerinin apoptozunun baskılanması ile ilişkili olabilir, bu da karaciğer dokusundaki Caspase-3 seviyesini etkili bir şekilde azaltır [ 102 ].