Tribulus Terrestis(TT)’in Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Kullanımı

Erektil disfonksiyon (ED) tatmin edici cinsel birliktelik için ereksiyonun tam sağlanamaması yada devam ettirilememesi olarak tanımlanmaktadır (1). Yapılan prevalans çalışmalarında ABD’de 40-70 yaş arası erkeklerde ED görülme oranı %52 olarak saptanırken, Türk Androloji Derneğinin yaptığı çalışmada ise Türkiye ED prevalansı %33 olarak bildirilmiştir (2, 3). ED patofizyolojisinin net olarak anlaşılmasından sonra tedavide önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Farmakoterapideki gelişmeler özellikle etkinliği ve tolere edilebilir olması nedeniyle fosfodiesteraz inhibitörlerinin (PDE 5-I) en yaygın tedavi yöntemi olarak kullanıma girmesini sağlamıştır.

Literatürde ED tedavisinde kullanılan Tribulus terrestis, Ginseng, Ginkgo biloba , Epimedium yaprak ekstresi, Lepimedium meyenii gibi bir çok fitoterapi ajanı tanımlanmıştır. Bu bitkisel ekstreler için etki mekanizma olarak bir çok yolak tanımlanmıştır. Bunlar arasında en sık nitrik oksit sentaz (NOS)-NO siklik guanozin monofosfat  Tribulus Terrestis (TT)’in Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Kullanımı 5 (cGMP), siklik adenozin monofosfat yolağı (cAMP), testosterone seviyesi, transforming growth faktör β1 (TGFβ1)/ Smad2 yolağı, oksidatif stres ve intraselüler Ca2+ konsantrasyonu üzerinden etki gösterdikleri gösterilmiştir.

Diğer bitkisel tedaviler gibi Tribulus terrestis (TT) uzun yıllardır afrodizyak etkisi
nedeni ile kullanılan bir alternatif tedavi yöntemidir. Daha çok Akdeniz çevresi, subtropikal bölgeler ve çöl iklimi olan yerlerde kullanımı yaygındır. Afrodizyak etkisinin yanında üriner sistem enfeksiyonları ve enflemasyonda da kullanıldığı bildirilmiştir(11). Etki mekanizması net olarak bilinmemekle beraber bazı hayvan deneylerinde testosteron seviyesini arttırarak erektil kapasitesiyi artırdığı gösterilmiştir (12).
Ayrıca diğer bir çalışmada TT tedavisi ile steroidal saponinlerin vücuttaki DHEA (steroid hormon) düzeyini arttırarak testosteron seviyesinde artış sağladığı gösterilmiştir(13).

TT tarihsel olarak erkek infertilitesi tedavisinden de kullanılmıştır. TT anti-oksidan
etkisinden dolayı erkek üreme sistemi üzerinde etkisi olabileceği bazı çalışmalarda gösterilmiştir. Bu konu ile ilgili yakın zamanda (2019) yayınlanan toplam 7 çalışmanın dahil
edildiği sistematik derlemede idiyopatik erkek infertilitesi tedavisinde kullanılan TT ile
sperm sayı, hareketlilik ve morfolojide anlamlı düzelme sağladığı gösterilmiştir(17)

Sonuç
Alternatif – tamamlayıcı tıp alanında kullanılan tedavi yöntemlerinden biri olan
TT’in etki mekanizması ayrıntılı olarak ortaya konmasa da, klinik kullanımda etkili
olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. ED tedavisinde kullanması ile ilgili olarak
yapılan hayvan deneyleri ve klinik çalışmalarda etkili olduğu gösterilmiş olup psikojenik yada hafif-orta ED olgularında kullanılabileceği önerilmektedir.

Kaynak

http://www.uroturk.org.tr/urolojiData/Books/734/tribulu-terrestis-tt-in-erektil-disfonksiyon-tedavisinde-kullanimi.pdf