Tribulus Libido Arttırıcı Aktivite

Libido arttırıcı aktivite

HSDD, Dördüncü Baskı’nın Tanısal ve İstatistiksel El Kitabında cinsel fantezilerin / düşüncelerin kalıcı veya tekrarlayan eksikliği (veya yokluğu) ve / veya kişisel sıkıntıya neden olan cinsel aktivite arzusu veya buna açıklık olarak tanımlanmaktadır [ 61 ]. TT postmenopozal kadınlarda HSDD tedavisi için güvenli bir alternatif olarak kabul edildi, çünkü randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma ile az sayıda yan etki ile semptomları azaltmada etkili oldu (Toplam 45 sağlıklı cinsel aktif postmenopozal kadın azalmış bir libido’nun çalışmaya katılmak için seçildiğini ve 750 mg gün random1 almak için rastgele atandığını bildirmiştir.TT veya 120 gün boyunca bir plasebo). Olası etki mekanizması, serbest ve biyoyararlanabilen testosteronun serum seviyelerinde bir artışı içerir [ 62 ].

Diğer klinik araştırmalar, cinsel işlev bozukluğu olan 74 postmenopozal kadının arzusu ve cinsel ilgisi alanlarındaki tedaviyle ilgili olarak, TT tedavisinin (250 mg, 90 gün boyunca günde üç kez oral yoldan) cinsel sorunların tedavisinde etkili olduğu düşünülmüştür. menopozdaki kadınlar [ 63 ].